Job Application Form

GLOBINACO SDN BHD

BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN

GLOB-F.172 REV.2

*Hanya .JPEG, .JPG atau .PNG sahaja

Gambar Paspot perlu disertakan
Jawatan dipohoon perlu diisi
Nama penuh perlu diisi
No Kad Pengenalan perlu diisi
Alamat Tempat Tinggal perlu diisi
Daerah perlu diisi
Tempat Lahir perlu diisi
No Tel Bimbit perlu diisi
Warganegara perlu diisi
Alamat emel perlu diisi
Agama perlu diisi

Bangsa perlu diisi
Status Perkahwinan perlu diisi


Rekod vaksin perlu diisi
Ruangan ini perlu diisi

Ruangan ini perlu diisi
Ruangan ini perlu diisi
Ruangan ini perlu diisi

Nama Sekolah / Maktab / Institusi Tahun Nama Peperiksaan
(UPSR/PMR/SPM/STPM/DIPLOMA)
Keputusan
Ruangan ini perlu diisi sekurang-kurangnya Sijil Peperiksaan Malaysia
Ruangan ini perlu diisi
Ruangan ini perlu diisi
Pengendalian Bahasa
Ruangan ini perlu diisi sekurang-kurangnya satu bahasa
Ruangan ini perlu diisi
Ruangan ini perlu diisi
Ruangan ini perlu diisiTarikh mula perlu diisi

Salinan Kad Pengenalan perlu disertakan
Ruangan ini perlu ditandakan